MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY BÓBR – 3 KATEGORIE WIEKOWE

ZGŁOŚ SIĘ !

 

 

DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW OD KLASY I -VIII

Koordynatorzy konkursu:

I-III Skrzat- P. Tamara Widłok

IV-VI Benjamin- P. Jadwiga Kak

VII- VIII Junior P . Paweł Jankowski

Konkurs zgłoszony będzie do Kuratorium Oświaty w Katowicach  i będzie mógł być wpisany na świadectwo ( w klasach ósmych wysokie miejsce to dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły średniej)

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pod adresem http://www.bebras.org/ znajduje się strona Konkursu Bebras.
Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zadania konkursowe

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Rozwiązania można poprawiać.

Planujemy przeprowadzić test  próbny:

Harmonogram szczegółowy (test próbny):

21.10.         12:00-13:00 –Junior           klasy VII-VIII   p. P.Jankowski
22.10.         12:00-13:00- Benjamin       klasy IV-VI     p.J. Kak
23.10.          12:00-13:00- Skrzat            klasy I-III        p.T.Widłok

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE- https://www.bobr.edu.pl/o-konkursie/