Realizacja projektu TAURON Internet FTTH

 

W naszej placówce realizowany jest projekt wykorzystujący dofinansowanie Unii Europejskiej z działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.tauron.pl/popc