KORCZAK ONLINE – to wyjątkowa platforma!

Do końca października na darmowej platformie edukacyjnej KORCZAK ONLINE (www.korczakonline.pl) można obejrzeć wybrane spektakle ostatnich lat związane z Międzynarodowym Festiwalem Teatrów dla Dzieci i Młodzieży oraz warsztaty związane z działalnością Ogniska Teatralnego “U Machulskich”.

Platforma korczakonline.pl została powołana do życia przez ASSITEJ POLSKA, jeden z 74 narodowych ośrodków Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. Powstał w 1981 roku, dzięki inicjatywie i staraniom Haliny Machulskiej – aktorki, reżysera, ale przed wszystkim pedagoga z pasją. Powstał, aby inspirować i promować nowatorskie inicjatywy w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży, zająć się edukacją teatralną, inicjować wymianę doświadczeń między twórcami, przyczynić się do rozwoju dramaturgii i krytyki teatralnej poświęconej szczególnie teatrowi dla dzieci i młodzieży.

Jednym z flagowych projektów ASSITEJ Polska jest Festiwal KORCZAK, stworzony w 1994 roku przez Halinę Machulską i Macieja Wojtyszko. Od samego początku promował innowacyjne działania na styku edukacji i teatru, wywodzące się z fascynacji myślą autora „Króla Maciusia I”. Od samego początku był programowany jako „wielkie święto małego człowieka”, dla którego teatr stawał się miejscem spotkania i dialogu, a partnerstwo, szczerość i szacunek najważniejszymi wartościami w rozmowie z młodym Widzem.