TĘCZOWY KALENDARZ – Konkurs

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „TĘCZOWY KALENDARZ”

dla uczniów klas I -VIII

     Zachęcamy Was do przystąpienia do konkursu!

   

 

Organizator:   Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach

 

 

 

       Już po raz osiemnasty mamy zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą  jest stworzenie kalendarza ilustrowanego pracami dzieci. Mamy nadzieję, że będzie on najciekawszy ze wszystkich dotychczasowych a liczba ponad 2500 prac, którą nadesłaliście w ubiegłym roku jeszcze się powiększy.

Liczymy na Was, Waszą nieograniczoną kreatywność i wyobraźnię.

Do­­ dzieła!

Cele konkursu: 

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,

– poszukiwanie twórczych rozwiązań,

– rozwijanie umiejętności przeżywania i dostrzegania piękna przyrody,

– wyrażanie kolorem atmosfery i specyfiki danej pory roku,

– stworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie uzdolnionych twórców z kraju i zagranicy.

Tematyka prac:

Marzenia, przygody i przeżycia związane ze zmianami pór roku przedstawione za pomocą plastycznych środków wyrazu. Praca powinna być ilustracją jednego z dwunastu miesięcy roku.

Prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu.

Nie umieszczamy na pracach napisów i kalendarium!

Technika:

– malarstwo (z wyłączeniem malarstwa na szkle oraz batiku i fotografii)

– pastel,

– inne płaskie i trwałe techniki malarskie i rysunkowe – barwne.

Format:

A3 (42 x 29,7 cm) lub A2 (42 x 59,4cm) – w układzie poziomym!

Prosimy nie rolować oraz nie oprawiać prac w ramki!

Prosimy precyzyjnie przestrzegać wyznaczonych regulaminem formatów prac.

Dopuszczamy możliwość nadsyłania prac indywidualnie (bez udziału nauczyciela).

Wiek:

– dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

Podział nagród:

– 13 nagród specjalnych (reprodukcja pracy w kalendarzu na rok 2021),

– 10 nagród,

– wyróżnienia przez kwalifikację do wystawy.

Opis prac według wzoru:

Imię i nazwisko autora:
Wiek:
Adres placówki (kraj):/zamieszkania:
Telefon placówki,  e-mail:/kontaktowy:
Imię i nazwisko nauczyciela:

 

Termin nadsyłania prac do 23.10.2020 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

43-100 Tychy, ul. Elfów 56

tel. (32) 227 31 10

e-mail: mdk2@oswiata.tychy.pl

www.mdk2tychy.pl

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym przez organizatora terminie w Tychach. (O miejscu, dacie i godzinie podsumowania konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.)

Uwagi końcowe:

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania  i reprodukowania prac konkursowych w kalendarzu, prasie i innych mediach.
  1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
  2. Organizator nie zapewnia gościom noclegów, wyżywienia i zwrotu kosztów podróży.
  1. Zwracamy uwagę na estetykę wykonanych prac.
  2. Bardzo prosimy, by format i układ pracy był zgodny z regulaminem!
  3. Prosimy o podpisanie prac na odwrocie, czcionką drukowaną komputerowo z uwzględnieniem wszystkich danych, jak w załączonej tabelce oraz o pisemne wyrażenie zgody na bezpłatną publikację pracy konkursowej (podpis nauczyciela lub opiekuna).
  1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  uczestników i ich opiekunów niezbędnych do organizacji konkursu oraz   bezpłatną publikację wizerunku uczestnika.
  1. Nagrody nieodebrane podczas uroczystości podsumowania konkursu zostaną przesłane pocztą. (dotyczy placówek znajdujących się poza województwem Śląskim).
  2. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej placówki w listopadzie 2020 r.
  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków regulaminu oraz podziału nagród