BohaterON – włącz historię! Pamięć – Edukacja – Pomoc

Na lekcjach historii nasi uczniowie pod kierunkiem  Pani mgr Joanny Nowak – Dei oraz Pana mgr Sławomira Kaczora realizować będą  zadania zawarte w regulaminie ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię. Celem Akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania  Warszawskiego poprzez wysłanie im wspólnie wykonanej przez szkołę/klasę/grupę pamiątki  z życzeniami oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego za sprawą przeprowadzonych lekcji tematycznych.

BohaterON – włącz historię!   to ogólnopolska kampania mająca na celu nie tylko  upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, ale również promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc

Dlaczego BohaterON?

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.