Konkurs NBP na pracę pisemną – dla uczniów klas VII- VIII

Zachęcamy do udziału w XIX edycji Konkursu NBP na pracę pisemną. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania tematyką ekonomii. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Cele konkursu

W tym roku NBP już po XIX organizuje Konkurs na pracę pisemną. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania młodzieży ekonomią i sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej. Organizatorzy chcą również zachęcić nauczycieli i dyrektorów szkół do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Jak przygotować pracę konkursową?

Prace konkursowe powinny dotyczyć następującego tematu:

  • dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych: „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność systemu finansowego”,

Objętość prac konkursowych nie może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 10 stron formatu A4. Mogą one zawierać elementy graficzne, takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię.

Do kiedy można przesyłać prace konkursowe?

Termin nadsyłania prac konkursowych (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) mija 13 października 2020 r.

Nagrody konkursowe

W  zostaną przyznane  trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia. Będą to nagrody finansowe. Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz wszystkie załączniki można znaleźć na stronie.