PRZYSTĄPILIŚMY DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO “TWOJE DANE- TWOJA SPRAWA”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

 

Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” XI edycja – rok szkolny 2020/2021.Celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności

 

Harmonogram XI edycji programu edukacyjnego Twoje Dane – Twoja Sprawa