Zdalna szkoła

Uczniowie naszej szkoły, w ramach projektu pn. „ ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, otrzymali 32 tablety i 3 karty do internetu mobilnego przeznaczone do nauki zdalnej. Projekt realizowany przez Gminę Tychy, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Ma on na celu zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdaną edukację.