KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty otrzymała Krajową Odznakę Jakości za projekt z języka niemieckiego „Pokaż mi jak się uczysz”.

Odznaka Jakości przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning  szkołom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.

Projekty, którym przyznawane są Odznaki Jakości, prezentują zarówno wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, w interesujący sposób korzystają z technologii TIK, a swoje działania opierają przede wszystkim na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

Nasz projekt został poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:

  1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność.
  2. Integracja z programem nauczania.
  3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi.
  4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi.
  5. Wykorzystanie technologii.
  6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja.

Projekt był realizowany od lutego 2020 roku przez grupę uczniów klasy 8 pod opieką nauczyciela języka niemieckiego,  wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku.

Celem projektu było przygotowanie ósmoklasistów do stworzenia bazy materiałów do nauki oraz sposobów utrwalenia zdobytej wiedzy. W trakcie projektu uczniowie zaprezentowali, w jaki sposób sami uczą się nowych słówek, zaprojektowali własną kartkę wielkanocną, stworzyli gry i ćwiczenia interaktywne, lapbooki, logo projektu oraz wspólną prezentację online.

W ciągu trzech miesięcy uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności związane z nauką kodowania, poznawali różnorodne narzędzia TIK, które wykorzystywali na poszczególnych etapach projektu oraz nawiązywali znajomości i współpracę z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej.

Bardzo się cieszymy z przyznania naszej szkole Krajowej Odznaki Jakości, jest dla nas motywacją do kolejnych działań.

Agnieszka Gałuszka