PODSUMOWANIE PROJEKTU E TWINNING

            Od lutego br. grupa uczniów z klasy VIII B realizowała krajowy projekt eTwinning z języka niemieckiego pt. „Pokaż mi jak się uczysz”. Naszą szkołą partnerską była Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku. W trakcie trzech miesięcy uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności związane z nauką kodowania, poznawali różnorodne narzędzia TIK, które wykorzystywali na poszczególnych etapach projektu oraz nawiązywali znajomości i współpracę z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej.

            Wszystkie zadania projektowe związane były z tematem ŚWIĄT WIELKANOCNYCH. Projekt miał na celu przygotowanie uczniów klasy 8 szkoły podstawowej do stworzenia bazy materiałów do nauki oraz sposobów utrwalenia zdobytej wiedzy. W trakcie projektu uczniowie zaprezentowali, w jaki sposób sami uczą się nowych słówek, zaprojektowali własną kartkę wielkanocną, stworzyli gry i ćwiczenia interaktywne, lapbooki, logo projektu oraz wspólną prezentację online.

            Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie brali wspólnie udział w interesujących wydarzeniach. Jednym z etapów projektu było przygotowanie dla uczniów ze szkoły partnerskiej ćwiczeń i quizów dotyczących Ostern-Wielkanocy (m.in. gry Escape room).  Nasi uczniowie grali w gry przygotowane przez uczniów z Kraśnika i odwrotnie. Etapem końcowym było nawiązanie kontaktu z uczestnikami projektu. Uczniowie odkodowywali ukryte wiadomości przygotowane przez rówieśników. Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę i doświadczenie młodzież wykorzysta
w przyszłości.

            Mimo zawieszenia tradycyjnej formy zajęć, projekt nadal był realizowany. Komunikowaliśmy się w wirtualnych klasach oraz na platformie Twin Space, gdzie na bieżąco były umieszczane relacje z wszelkich naszych działań.

Oto sprawozdanie z podejmowanych działań.

Projekt rozpoczęliśmy od stworzenia słowniczka z wyrazami związanymi z Wielkanocą. Następnie, po złączeniu dwóch słowniczków, powstała baza słów, z wykorzystaniem których pracowaliśmy.

Dzięki temu udało nam się stworzyć chmury wyrazowe, słowniczek w formie e-Booka, zbiór życzeń w formie e-Booka, prezentację online, lapbooki, ćwiczenia interaktywne, życzenia itp.

Uczniowie wymienili się informacjami w języku niemieckim: o sobie, swoich zainteresowaniach, sposobach spędzania wolego czasu oraz tradycjach wielkanocnych. Udostępnili sobie również  adresy mailowe, dzięki czemu, mamy nadzieję, nadal będą utrzymywać ze sobą nawiązane
w czasie trwania projektu kontakty.

            Na zakończenie, wspólnie dokonaliśmy podsumowania i ewaluacji projektu, uzupełniając ankiety oraz opisując nasze doświadczenia.

Efekty wspólnej pracy – zbiór naszych działań i aktywności, można zobaczyć tutaj:

DZIAŁANIA https://padlet.com/agagaluszka12/bb2ibdqou75k

E-KARTKI http://www.pearltrees.com/aiggal1984/yczeniami-wielkanocnymi/id30912168

ZBIÓR ĆWICZEŃ I QUIZÓW https://view.genial.ly/5e5ae01f5962270f8c14dfdd/presentation-ostern

E-BOOK Z ŻYCZENIAMI https://read.bookcreator.com/0HFXcfXLbAgqX0ekT4Suv7NIj583/Qif1ifYdR8-zTYwFZAL5vg

E-BOOK SŁOWNICZEK https://read.bookcreator.com/0HFXcfXLbAgqX0ekT4Suv7NIj583/ERFY_ruZQniWxG5yc5wbJA

WSPÓLNA PREZENTACJA https://docs.google.com/presentation/d/1MGGXtsxbcs5jSDYnBZrLhUq4snHMqU3ChW8UToGq_ZQ/edit#slide=id.g6efa9572ea_0_0

ECSAPE ROOM deck.toys/klasse

 

 Agnieszka Gałuszka