Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją zawieszenia zajęć kontakt z dyrekcją szkoły i nauczycielami od poniedziałku do piątku odbywa się przez dziennik elektroniczny lub pod numerem telefonu 513032874 w godzinach od 8:00 – 16:00. 

Wice dyrektor mgr Jadwiga Szlafka