Klasy sportowe

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2020/2021 otwieramy klasę
4 sportową dwuprofilową (piłka ręczna – dziewczęta, koszykówka-chłopcy).

 Minimalna ilość dzieci w  grupach wymagana do utworzenia klasy to po 14 osób.

Pragniemy również poinformować, że uczęszczanie do klasy sportowej wiąże się z sześcioma dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego przeznaczonymi na szkolenie sportowe. Zajęcia te włączone są w obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Kandydaci do oddziałów sportowych zobowiązani są do złożenia wniosku do sekretariatu szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz do pozytywnego zaliczenia testów sportowych z danej dyscypliny sportowej według wytycznych Polskiego Związku Piłki Ręcznej i Polskiego Związku Koszykówki.

  • Bezpłatne, przygotowawcze zajęcia dla kandydatów do klasy sportowej odbywają się w ciągu całego roku :

DZIEWCZYNY: w środy w godzinach od 15:00-16:30 w hali sportowej Piłsudskiego

 CHŁOPCY : w poniedziałki  o godz. 16:00-17:30 w Szkole Podstawowej nr 35

  • UWAGA: Zapraszamy chętnych uczniów klas V do rekrutacji uzupełniającej do klasy sportowej VI od roku szkolnego 2020/2021 o profilu piłki ręcznej / dziewczęta i koszykówki/ chłopcy

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji oraz testów sprawnościowych znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce “rekrutacja”.

Pliki do pobrania:

  1. PLAKAT
  2. INFORMATOR
  3. ZGODA
  4. DEKLARACJA – PIŁKA RĘCZNA
  5. DEKLARACJA – KOSZYKÓWKA