Bakcyl- Bankowcy

       Uczniowie klas ósmych, na lekcji wiedzy o społeczeństwie 10 lutego wzięli udział w ogólnopolskim programie ekonomicznym Bakcyl – Bankowcy dla edukacji młodzieży, organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości.  

   Temat lekcji: Od oszczędzania do inwestowania, został  bardzo ciekawie zrealizowany  przez doświadczonego prawnika i analityka bankowego,  panią  Karolinę Gołomb – Stasieczek.

   Ósmoklasiści  podczas tych zajęć, mieli szansę poszerzyć swoją podstawową wiedzę ekonomiczną i dowiedzieć się wielu praktycznych rzeczy  oraz  usłyszeć  odpowiedz  m.in. na  takie zagadnienia  jak :  dlaczego warto  oszczędzać, jak założyć konto bankowe, jak porównywać oferty bankowe, na czym polega bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem aplikacji bankowych, kiedy warto lokować oszczędności na giełdzie, hossa i bessa –  czyli czym jest ryzyko na giełdzie, jak założyć i korzystać bezpiecznie z kart kredytowych i debetowych,  dlaczego ważna jest dywersyfikacja oszczędności,  jak chronić dane wrażliwe, jakie zasady obowiązują przy logowaniu na strony bankowe oraz przy  korzystaniu z płatności bezgotówkowych oraz wielu innych  ekonomicznych pojęć.

  Uczniowie   mieli  również szansę  poznać wyjaśnienie innych  interesujących ich zagadnień, dotyczących sektora bankowego.  Swoistym sprawdzianem efektowności uczenia się podczas tej lekcji,  był quiz finansowy, który  wszyscy zaliczyli na ocenę pozytywną.

  Barbara Smolorz