Tydzień o bezpieczeństwie w klasach I-III

W dniach  od 07.11 do 15.11.2019 r uczniowie klas I-III uczestniczyli w kolejnym Tygodniu o Bezpieczeństwie pod hasłem „  BEZPIECZEŃSTWO WOKÓŁ NAS ”.

W ciągu tego tygodnia  uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących zachowania bezpieczeństwa  w różnych sytuacjach życia codziennego. Przypomnieli sobie ważne numery alarmowe i znaki ewakuacyjne znajdujące się w naszej szkole. Oglądali filmy edukacyjne:   pt. „ Obcy” i „ Niebezpieczne sytuacje ”.                                                  Uczniowie  klas pierwszych  uczestniczyli w konkursie plastycznym  pt. „ Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły”.                                                 

 I miejsce zdobyła Gabriela Tarnawska z kl. 1a         

II miejsce: Wiktor Lubowicki z kl. 1 b                             

III miejsce : Edyta Galas z kl. 1 c i  Wojciech  Pisarzowski z kl. 1d

Uczniowie  klas drugich  projektowali znaczek odblaskowy.                                                                     

I miejsce zdobyła Sandra Danik z kl. 2a                           

II miejsce : Maksymilian Łaszczok z kl. 2c                        

III miejsce : Pola Duda z kl. 2 d  

 W klasach trzecich uczniowie przygotowywali pracę plastyczną na temat :                                             „ “Bezpieczeństwo wokół nas”           

 I miejsce zdobyła Oliwia  Uszok z kl. 3b                           

 II miejsce : Weronika Borkowska  z kl. 3b                           

III miejsce : Natalia  Dąbek z kl. 3c                                                                                                                          Wykonane przez pierwszoklasistów, drugoklasistów  i trzecioklasistów prace plastyczne były pomysłowe  i twórcze.

Dla uczniów  klas  III odbył się  międzyszkolny konkurs wiedzy z zakresu ruchu drogowego z udziałem policjanta , aspiranta  Mariusza Bodzęty. Celem  konkursu było przypomnienie i utrwalenie zasad ruchu drogowego.                                             

I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach,                                                                               

II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach,                                                                      

III miejsce  drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach .                    

 Wszyscy uczniowie klas I -III aktywnie i z zaangażowaniem włączyli się w realizację zadań  „ Tygodnia o bezpieczeństwie”.

Serdecznie dziękujemy wychowawcom i uczniom.