Akademia Bezpiecznego Puchatka

 Jak co roku uczniowie klas I naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” obejmującego tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W programie każdego roku uczestniczy ponad 200 000 dzieci  z prawie 8 000 szkół podstawowych. Do tej pory łącznie wzięło w nim udział ponad 2 miliony uczniów.  

W tym roku szkolnym odbywa się  XI-ta edycja Akademii. Program jest opiniowany przez  Komendę Główną Policji.  Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Po zrealizowaniu wszystkich elementów programu szkoła otrzyma Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” , a uczniowie dyplomy.