Program „ARCHIPELAG SKARBÓW”

W dniach 23-25.10.2019 r. w naszej Szkole był realizowany program „Archipelag Skarbów”. W ramach Programu odbyły się: szkolenie dla Rady Pedagogicznej, spotkanie dla rodziców uczniów oraz warsztaty dla uczniów klas VIII.  

„Archipelag Skarbów” to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży
w wieku  13-16 lat,  opracowany i nadzorowany przez specjalistów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), który ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów profilaktycznych oraz prowadzeniu badań nad młodzieżą. Program został bardzo wysoko oceniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest przez MEN rekomendowany.

W warsztatach dla młodzieży w naszej Szkole wzięli udział uczniowie z wszystkich klas ósmych oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 13. Podczas dwóch 4-godzinnych bloków warsztatów, w dwa kolejne dni, młodzież poszukiwała skarbów, jakimi są: szczęście, trwała  miłość i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Są to wartości, które znajdują się w centrum uwagi dojrzewającego nastolatka, a ich znaczenie dla młodzieży potwierdzają badania naukowe .

Program miał na celu przekazać wiedzę na temat zdrowego i mądrego stylu życia, łącząc atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie. Przestrzegał młodzież przed skutkami spożywania alkoholu, brania narkotyków i stosowania przemocy. Pokazywał znaczenie szacunku oraz wzajemnej pomocy w przyjaźni i miłości. Uczył jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Młodzież była zachęcana do dyskusji i do angażowania się w wiele wartościowych ćwiczeń. W drugi dzień warsztatów uczniowie zostali również zaproszeni do udziału w festiwalu twórczości o tematyce profilaktycznej, co oznaczało dodatkową pracę w domu.

Program Archipelag Skarbów® prowadzony był przez zespół trenerów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności potwierdzone ważnym certyfikatem wydanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).