Warsztaty chemiczne

Dnia 13 czerwca uczniowie klas 1A, 1B, 1C i 1D uczestniczyli w warsztatach chemicznych z użyciem suchego lodu, prowadzonych przez wykwalifikowanego specjalistę. Uczniowie usiedli przy stanowiskach wyposażonych w szkło laboratoryjne i sprzęt chemiczny. Zadaniem młodych naukowców było przelewanie substancji, dodawanie składników i mieszanie roztworów zgodnie z zaleceniami instruktorki. Po wykonanych czynnościach obserwowali zachodzące zmiany oraz reakcje chemiczne, po czym próbowali wysnuć odpowiednie wnioski. Zajęcia dostarczyły uczniom wyjątkowych i niepowtarzalnych wrażeń.


B. M-D; D. M; M. L; E. T