Lekcja w muzeum

31 maja klasa IIb pojechała na lekcje muzealną do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Najpierw uczniowie wraz z przewodnikiem oglądnęli wystawę w Galerii Sztuki Polskiej. Pani przewodnik mówiła uczniom, że znajdujące się tu eksponaty pochodzą z innych muzeów, od osób prywatnych albo zostały znalezione. Uczniowie dowiedzieli się, że muzeum gromadzi, zabezpiecza, przechowuje i udostępnia zbiory.
Potem odbyły się warsztaty p.t. „Zabawa z obrazami” Prowadząca zajęcia w ciekawy sposób poprzez zabawę wprowadziła uczniów w tematykę malarstwa. Przybliżyła uczniom podstawowe gatunki malarstwa .Uczniowie potrafili wskazać na obrazach znajdujących się w muzeum różnicę między portretem i autoportretem. Dowiedzieli się jaką rolę pełnią rekwizyty w osobie portretowanej. Poznali cechy charakterystyczne pejzażu i  martwej natury, wyszukiwali obrazy i poznali ich twórców.
Na zakończenie  odbyły się zajęcia praktyczne: uczniowie układali puzzle z dziełami sztuki i kolorowali wybrane reprodukcje ze zbiorów muzeum. Przeżycia i emocje, które towarzyszyły dzieciom  podczas wycieczki na pewno wpłyną na trwałość zdobytej wiedzy i realizację edukacji artystycznej.

E.C, M.M.